• Chicago at Detroit – Chicago (+5.5) X
  • Green Bay at Carolina – Green Bay (+3)
  • Miami at Buffalo – Buffalo (-3.5)
  • Tennessee at San Francisco – San Francisco (-2)
  • Dallas at Oakland – Oakland (+3)